Ημερομηνία Έναρξης:

Ημερομηνία Τερματισμού:

Κλήρωση τελικής φάσης

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 19:00 στη Μαρίνα Αγίας Νάπας